6 Aralık 2012

Gönül kalem kırdı Gülüm / Ferman Senindir...
Gönül kalem yıkıldı / Bak zafer Senindir..
 Duha Enes