19 Aralık 2012

Durup durup geçmesin içinden ağlamak
Dur, neden ağlıyorsun ca'nım,
yetmez mi ikimize bir sağanak...
Birhan Keskin
 
"Hayat saklambaç oyunu gibidir. Kimi karanlıkta korkar ve
 bir an önce bulunmak ister, kimisi de iyice gizlenir bulunmamak için.''
 Eddi Anter
 
Körlük gözde kalsın,
Sağırlık kulakta,
Dermansızlık dizde kalsın,
Sükûnet dudakta.
Lakin yürek sağırlaşmasın,
Körleşmesin, dermansız kalmasın ki;
...
Seni görsün,
Seni duysun,
Sana koşsun çatlarcasına.
Yürekte yaşanmazsa,
Göz görüneni neylesin?
Gönül hissetmezse,
Kulak duymuş neylesin?
Kalp sevmedikçe,
El dokunmuş neylesin.

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî