19 Aralık 2012

Sefîne-i dili sal bahr-i aşka gam çekme
Murâduñ üzre yürür rûzgâr olur giderek

Dert çekme, gönül gemisini aşk denizine sal,
Zamanla rüzgar istediğin gibi esecektir.

Kâmi__________________