19 Aralık 2012

isterdim yinelemek dünyayı
ve artık gölgesi olmamak bir gölgenin

ey benim güzelim gözlerim görünür kılın beni
böyle içten içe eriyip bitmek istemiyorum..

Paul Eluard